เหตุผลที่คุณควรเลือกทำเว็บไซต์ด้วย Joomla!

ทำไมต้องเป็น Joomla! เป็น html ธรรมดาไม่ได้หรือ? การพัฒนาเว็บไซต์โดยการเขียน code html ทีละหน้าแบบเมื่อก่อนนั้นมีความล่าช้า หากต้องการเพิ่มเนื้อหา หรือแก้ไขเนื้อหา จะต้องให้ Developer เป็นผู้แก้ไขให้เท่านั้น ทั้งๆ ที่บางทีอาจต้องการแก้ไขข้อความเพียงประโยคเดียว รับทําเว็บ joomla ในขณะที่ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การที่ต้องรอให้[…]